Nom oficial de la titulació

Àrea professional: Construcciones metálicas (FMEC)
Modalitat: Presencial
Hores:
Presencials:
640 h.
Totals:
640 h.
Codi:
560
Categoria Acció:
Acció formativa
Tipus Acció:
Enseñanza obligatoria