TRABAJOS EN ALTURA. TELCO I

Calendari:
08:00-14:00
Nom de programa:
Programación Balmes Innova 2021
Subvenció:
No
Estat convocatoria:
Oberta
Tipus de convocatoria:
Grupo único
Centre d'impartició:
Instituto Petrus
Data inici:
Categoria Convocatoria
Ordinaria